Ramadan

As salamo aleikom wa rahmatollahi wa barakatoh
 
 
För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt. Den av er som ser månens nytändning skall fasta månaden ut. Men den som är sjuk eller [stadd] på resa [skall fasta därefter] under motsvarande antal dagar. Gud vill göra det lätt - inte tungt - för er. Håll [fastan under den föreskrivna] perioden och prisa Gud som har väglett er - kanske skall ni visa [Honom] tacksamhet. 
[2:185]
 
 
Vi önskar alla våra muslimska syskon en välsignad ramadan. Må Allah acceptera från oss våra goda gärningar och fylla våra hjärtan med kärlek för islam. Jag ber er att ha våra syskon som går igenom svårigheter världen över i er duaa. Alhamdolillah snart är ramadan här och vi får bi idhnillah uppleva hela denna välsignade månad, se till att göra så många goda gärningar som möjligt.
 
Må Allah underlätta för oss alla. 
 
 

Svar till Happy British Muslims

As salamo aleikom wa rahmatollahi wa barakatoh
 
Jag är säker på att många av er har sett videon "Happy British Muslims" där ett gäng muslimer hoppar omkring och dansar på öppen gata, mimar till en låt och visar att de minsann är glada muslimer.
Det sorgliga är att jag verkligen tror att de bakom videon inte ser något fel med den. De ser inget fel med att kvinnor och män tillsammans sjunger och dansar på öppen gata. Inte tala om sättet systrarna i videon klär sig på, sobhan Allah, det är verkligen sorgligt. Måste vi sjunka så lågt för att försöka accepteras av icke muslimer? Känner vi ett behov av att bevisa för koffar att vi är glada genom att efterlikna dem?
 
Massa tankar snurrade runt i mitt huvud efter att ha sett videon, detta klipp sammanfattar dem väldigt bra. Må Allah belöna systrarna bakom videon.
 
 

JAG ÄR MUSLIM

As salamo aleikom wa rahamtollahi wa barakatoh
 
Till alla systrar som bor eller befinner sig i göteborg just nu.
 
Nu i helgen kommer Sveriges förenade muslimer hålla JAG ÄR MUSLIM konferensen - sikta mot Jannah! 
 
Jag var på konferensen för två år sedan och kan helt ärligt säga att det var den bästa konferensen jag någonsin deltagit i. Tyvärr kunde jag inte åka i år eftersom jag inte har en mahram som kan åka med mig, men alla systrar som har möjligheten, GÅ PÅ KONFERENSEN!! Ni kommer inte att ångra er in sha Allah.
 
Här hittar ni mer information om konferensen
 
 
 
 

Al Muttaqun

As salamo aleikom wa rahmatollahi wa barakatoh
 
 
Och tävla med varandra om er Herres förlåtelse och ett paradis, lika vidsträckt som himlarna och jorden, som står berett att ta emot de gudfruktiga, 
3:133
 
I denna vackra ayat uppmanar Allah oss att tävla med varandra till Hans förlåtelse och paradis, ett paradis som har förberetts speciellt för de gudsfruktiga, al-Muttaqun. Allah nämner klart och tydligt att det speciella folket som paradiset skapades för är just de gudsfruktiga. 
 
Vilka är då al-muttaqun? Vad är det som utmärker dem? Varför kommer de få välsignas med ett evigt liv i paradiset?  I nästa ayat beskrivs al-muttaquns deras egenskaper.
 
de som ger åt andra såväl i välfärdens dagar som i tider av brist och som lägger band på sin vrede och förlåter sina medmänniskor - Gud älskar dem som gör det goda och det rätta - 
 
3:134
 
Allah har beskrivit al-Muttaqun i Koranen som de som ger åt andra när de har mycket att ge och när de har lite att ge. De är människor som kontrollerar sin vrede och förlåter sina medmänniskor. Och avslutar denna ayat med att säga att Allah älskar dem som gör det goda och det rätta. Sobhan Allah
 
 
Må Allah göra oss bland al-Muttaqun 
 
 
 
 

Allaho akbar

Och när Guds dom har fallit skall Djävulen säga: "Gud gav er ett löfte och löftet var sant. Jag har också gett er löften, men jag har svikit dem. Jag hade ingen myndighet över er, men jag kunde kalla på er och [när jag kallade på er] besvarade ni min kallelse. Klandra då inte mig; klandra er själva. Jag kan inte hjälpa er och ni kan inte hjälpa mig. Jag tar avstånd från det [ni förr gjorde, då] ni gav mig en plats vid Guds sida." Ja, de som begår [sådan svår] orätt har ett plågsamt straff att vänta.
[14:22]
 
En ayah som sätter skräck i hjärtat, må Allah alltid hålla oss på den rätta vägen och låta oss lämna dunyan i ett tillstånd då Han är nöjd med oss. Ameen.
 
 

Din åsikt betyder mycket!

As salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh kära systrar

Skärpning ska göras från oss och bloggen ska dra igång igen. Vi vill gärna veta DINA åsikter och vad DU vill läsa.
Vilka ämnen anser du bör tas upp? Vad vill ni veta? Skriv bland kommentarerna och va inte blyga :)

Folks fruktan kan vara din frihet

As salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh ärade systrar

 

Det är en tygbit på 70cm*180cm som kan vara det hetaste samtalsämnet i debatter, kolumner, nyheter osv. Som skapar påhitt som förblindar en och ger en det fördomsfulla tänkandet. Det får en att backa från Allah och tro på dagens talespersoner. Deras tal mörknar ens hjärta och istället för att vara för Allahs ord så blir man istället emot. Ena dagen talar man gott om grannens dotter som börjat med hijab men så fort ens egen dotter vill bära hijab eller sonen vill spara sitt skägg så ändras talandet och grannens dotter blir ett minne blott och du blir dagens, veckan eller årets samtalsämne. Du känner pressen från familjen men du kämpar emot och vet att du talar rätt, orden ur din mun är inte utifrån luster utan Allahs ord. Du känner dig stark och du finner en inre frid trots kalabaliken som uppstått i ditt hem. Alhamdulillah.

 

Dina släktingar kommer på besök och de har fått nys på nyheterna, vissa är för och andra emot. Heta debatter drar igång och de som sa att de var vid din sida sitter i stället som åskådare och lyssnar spänt. Du är ensam igen. Än en gång måste du förvara din tro och visa för dem att just ditt beslut är en välsignelse och inte en börda. Orden som flödar ur din mun fyller rummet av musk och noor men de är förblindade av shaytans viskningar och ser de bara mörker och hot.

 

Inte nog med det, de kommer sedan till dig, släkting efter släkting och säger hur era band kommer brytas om du fortsätter, dina föräldrar säger att Allah säger man ska lyda sina föräldrar och när du säger att lydnad till Allah kommer först så är du plötsligt extremist. Folk stänger sina dörrar för dig och snabbare än blixten märker du att inte ens din ”As salam aleikum” blir besvarad. Du ringer dina kusiner och ingen svarar, du ler mot dina föräldrar men de väljer att besvara ditt leende med att vända blicken. Du känner hur utfrysningen gör att du börjar känna dig ensam och tårarna rusar ner för dina kinder.

 

Min älskade syster, tveka inte på vad du står för, du vet att du går mot den rätta vägen. Likt en löpare som önskar att motståndaren sträcker sin hamstring, ska du tävla mot dina motgångar i strävan till att komma till ditt mål. Vill vi ha jannah så lyder vi Allah och vill vi ha duniyah så lyder vi våra motgångar. Men inget i livet är lätt… det är därför det kallas för duniyah(islamisk terminologi=den timliga världen). Glöm inte att även om två vänder dig ryggen så har du Allah, mig och en 5:e del av världens befolkning vid din sida."O mankind, indeed the promise of Allah is truth,
so let not the worldly life delude you and be not
deceived about Allah by the Deceiver.
"
Surat Fatir ayah 5

"O you who have believed, obey Allah and obey
the Messenger and those in authority among you.
 And if you disagree over anything, refer it to Allah
and the Messenger, if you should believe in Allah
and the Last Day. That is the best [way]and best
in result."
Surat Nisa aya 59

 

 

Fi amanillah


I

As salamo alykom wa rahmatollahi wa barakatoh

 

Vi skall helt visst låta er utstå prövningar genom fruktan, hungersnöd, förlust av egendom och liv och frukten [av ert arbete]. Förkunna för de tålmodiga och uthålliga ett glatt budskap - för dem som när de drabbas av olycka och motgång säger: "Vi tillhör Gud och till Honom skall vi återvända" - [förkunna för dem] att deras Herre skall välsigna dem och innesluta dem i Sin nåd; det är de som är rätt vägledda. [2:155-157] 

 

Hur många gånger har man inte läst förbi dessa ayat och inte gett dem en tanke, vi läser förbi dem som vi läser förbi många ayat i Koranen. Om vi tog en sekund och reflekterade över det som står i Koranen skulle vi med all sannolikhet förbluffas av all lärdom och vishet som finns i denna utomordentliga Koran.

 

Ibland tror man att man har hela livet planerat och vet exakt vad man ska sträva efter, hur man ska uppnå sina mål, man planerar varenda detalj... sen inträffar en händelse som vänder hela livet upp och ned. Då inser man hur liten man är och hur lite kontroll man egentligen har. Om vi bara vände oss till Allah och till Hans bok i tider av sorg, skulle vi sannerlighen finna tröst, alhamdolillah. Som muslimer ska vi sträva, vi ska vara produktiva, vi ska ha mål, men vi ska inte glömma att all kontroll tillhör Allah. 

 

 
 

Den senaste tiden har vart fylld med prövningar och vi tackar Allah för dem och ber Honom att låta dessa prövningar vara en anledning att föra oss närmare Honom och vi ber Allah att stärka oss i vår tro och vara ihärdiga när det kommer till att hålla fast till haqq. Amin

 
 
Allah har gjort tålamod liksom en häst som aldrig blir trött, en armé som aldrig kan besegras och en stark fästning som aldrig kan överskridas. Tålamod och seger är tvillingbröder, för segern kommer med tålamod, lättnad kommer med nöd och lätthet kommer med svårigheter. Tålamod är av mer hjälp till den som har det än män, eftersom det hjälper utan behov av utrustning eller antal och dess förhållande till seger är som huvudet till kroppen. - Islam QA 

Kort om Uthman

As salamo aleikom wa rahmatollahi wa barakatoh


Uthman ibn Affan (må Allah vara nöjd med honom) var en mycket stilig man, Abdullah bin Hamz (må Allah vara nöjd med honom) sade: "Jag såg Uthman och jag såg aldrig en man eller kvinna vackrare än honom." (‘Siyar A’lam an-Nubala’)

 

Det sägs att Uthman (må Allah vara nöjd med honom) var en perfekt man till Profetens (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) döttrar. Han visade medkänsla till sina fruar och var väldigt blygsam.

 

Det sägs även att han var mycket omtyckt av Quraysh, han beskrevs som en man fri från fiendeskap, älskvärd, lågmäld och generös gentemot sina familjemedlemmar.

 

Han föddes i Taa'if, gifte sig med Ruqqayah (må Allah vara nöjd med henne) i Makkah och gjorde hijrah till al-Habasha/Abyssinien och sedan till Madinah.

 

När Allahs Sändebud (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) åkte för slaget av badr blev Ruqqayah (må Allah vara nöjd med henne) sjuk och Allahs Sändebud (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) lät Uthman (må Allah vara nöjd med honom) vara kvar med henne. Hon dog under den perioden.

 

Efter Ruqayyahs (må Allah vara nöjd med henne) död, gav Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) Umm Khulthoom till Uthman i giftermål.

 

Under Uthmans (må Allah vara nöjd med honom) livstid fick han de glada nyheterna om paradiset, han var även den tredje khalifan. 

 

 


LYSSNA

As salamo aleykom wa rahmatollahi wa barakatoh
 
 
Det finns något som jag måste tipsa er om, alla systrar jag träffat de senaste dagarna har fått höra mig tjata om det här men subhan Allah jag kan inte beskriva med ord hur otroligt det är.
 
För några dagar sen råkade jag lyssna på föreläsaren nouman ali khan, må Allah bevara honom, när han förklarade Koranen och subhan Allah efter första klippet var jag fast! Man kan inte sluta lyssna på honom förklara ayat efter ayat, bakgrunden, ordens betydelse osv. Det förändrar hela synen på Koranen och man blir helt förbluffad. Ge det en chans, lyssna och jag kan garantera er att ni INTE kommer att ångra er. 
 
Han har en hemsida som heter bayyinah.com som ni kan kolla in, annars finns mycket av hans material på youtube. 
 
 

Tre fundamentala principer

As salamo aleykom wa rahmatollahi wa barakatoh
 
Mitt senaste inlägg handlade om vikten av skolutbildning och universitetsstudier. Att söka kunskap för oss muslimer är obligatoriskt och islamisk kunskap är om än viktigare.
 
Profeten sal Allahu aleyhi wa sallam sade: "Den som följer en väg i strävan efter kunskap, kommer Allah göra en väg till paradiset lätt för honom" (al-Bukhari)
 
Det finns fyra frågor vad gäller islamisk kunskap som vi bör känna till:
 
1. Kunskap om Allah, Hans Sändebud och religionen Islam genom bevisen. 
2. Agera i enlighet med kunskap.
3. Kalla andra till denna kunskap.
4. Ha tålamod i motgång som resultat av att kalla folk till kunskap. 
 
Vår främsta källa är självklart Koranen och de autentiska haditherna. Sedan har vi även böcker av de lärda som har studerat Koranen och haditherna och skrivit böcker för ummahn att ta del av. Jag kommer då och då lägga upp lite boktips som jag tror kan gynna oss alla.
 
"Usool thalatha" eller som den på engelska heter "The three fundamental principles" är en bra bok som förklarar tre fundamentala principer som en muslim måste veta. Den är skriven av Muhammed ibn Abdul Wahab och går igenom dessa principer med bevis från Koranen och hadtiher. Man kan hitta den som pdf på internet eller i de flesta muslimska bokaffärerna. 
 

Ett utdrag från den engelska versionen, The three funtamental Principles:

 

If you were asked "What are the three fundamentals that a person must know? 

 

Say: “A bondman should know his Lord, his religion, and his Prophet, (saw).” 

 

The First Fundamental: Knowing Allah subhanahu wa ta'ala. 

 

The Second Fundamental: Knowing the religion of Islam with evidences. 

 

The Third Fundamental: Knowing Your Prophet Muhammed, (saw). 

 

 

 


Utbildning!

As salamo aleykom wa rahmatollahi wa barakatoh
 
 
Utbildning är viktigt, inte bara för fler arbetstillfällen och ekonomisk vinning i framtiden men även för hälsan. Flera studier visar att en person med högre utbildning har bättre hälsa. Utbildning är en av hälsans bestämningsfaktorer och påverkar våra liv på fler sätt än vi kan tänka oss. Om ni vill läsa mer om hälsans bestämningsfaktorer, kan ni höra av er in sha Allah, eller google "the determinants of health".
 
För oss muslimer, speciellt systrar är utbildning väldigt viktigt och något vi inte ska förumma. Alhamdolillah, idag är det många systrar som börjar ta sin religion på allvar, börjar be, gå på föreläsningar, söker kunskap, tar på sig hijab osv. Men många systrar (och bröder) försummar ofta sin utbildningen under processen.
 
Många som äntligen funnit det de saknat så länge blir helt förälskad i sin religion och vill bara fokusera på den. Vilket är väldigt positivt. Det är livsviktigt att studera sin religion och att utvecklas som muslim, det ska alltid vara vår första prioritering. Men snälla, försumma inte studierna. Många som gjort det, tittar tillbaka och ångrar att de hoppade av, eller inte kämpade hårdare under sin studietid. Det finns tyvärr många systrar som nu är fast i situationer de inte kan ta sig ur då de inte har något att falla tillbaka på. Mina syrbara systrar, ta vara på ungdomer, studera och utnyttja tiden väl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rörande

En hjärtskakande recitation av en broder som suttit inne i Guantanamo. Subhan Allah, försök hålla tillbaks tårarna under denna recitation och glädjs över ditt misslyckande. 
 

Vinterkampanj

As salamo aleykom wa rahmatollah dyrbara systrar i islam. 
 
Idag är det  kris i Syrien. Förutom fattigdom och hunger har även kylan slagit in i landet. Det snöar och på gatorna går barn runt i tofflor och ibland barfota, subhan Allah. Vi har alhamdolillah fått så mycke, låt oss försöka dela med oss av det vi har med våra syskon.
 
SolidaritetsCenter är en organisation som alhamdolillah är pålitlig och alla pengar vi skänker går till de drabbade, det finns även bröder från Sverige på plats. 
 
Bidrag kan läggas in på bankgiro: 833-6307
 
 
"Never will you attain righteousness until you spend from that which you love. And whatever you spend, indeed Allâh is Knowing of it." [al Imran, 3:92]
 
 
 

Avsikt

Ibn Mas'ud (Må Allah vara nöjd med honom) brukade rådge sina elever:
 
 
"Sök inte kunskap om din avsikt är av dessa tre: Att orsaka skam för den okunnige, eller för att argumentera med fuqahaa (lärda), eller för att vända folks ansikten i din riktning. Avse med dina handlingar och ord det som är med Allah, för sannerligen kommer det som är med Allah förbli och allt annat kommer att gå förlorat."
 

                                                             
 
 

Om

Min profilbild

Sistersindeen

Asselamu aleykum/Fred vare med er! Vi som skriver i denna blogg är två systrar i islam, därav namnet "sistersindeen". I denna blogg skriver vi om vår älskade religion islam.
RSS 2.0